DİLİMİZ SES BAYRAĞIMIZ…

26 Eylül 2022 0

Cumhuriyetin kurulmasının ardından ulus olmanın temel gereği Türkçenin arılaştırılması ve geliştirilmesine başlanmıştır. Atatürk’ün önderliğinde 1928’de Harf Devrimi ile Latin harflerini temel alan Türk abecesi kullanılmaya başlanmıştır. Dilimiz hayatın her alanında kimliğimizin ses bayrağıdır. Bu bayrak, yabancı sözcüklerin işgalinden kurtarılmalıdır. Geçmişte yaşadığımız coğrafyaların etkisiyle dilimize giren yabancı sözcüklerin çokluğu dilimizin anlaşılmasını güçleştirdiğini, halkın kullandığı dilin yaygınlaştırılması için 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuş, 26 Eylül günü ise Dolmabahçe Sarayında Türk Dili Kurultayı toplanmıştır. Mustafa Kemalin önderliğinde yapılan bu kurultay Türk Dil Bayramı olarak kabul edilmiştir.

On binlerce yıldır bağımsızlığımızın ses bayrağı bizleri yaşama bağlamıştır. Günümüz koşullarında iletişimde görsel yayınlarla dilimiz yabancı sözcüklerin kuşatması altındadır. Günümüzde televizyonlarda ve gazetelerde Türkçe sözcüklerin yerine yabancı sözcüklerin kullanılması yaygınlaşmıştır. Televizyonda konuşan kişilerin kullandıkları sözcükler toplumun konuşma dilinde yer alması bu kişilerin konuşmalarında özenli olmasını gerektirmektedir. Dilimizdeki bozulmaların bir diğer nedeni ise bilgisayar iletişimindeki kısaltmalar, bir takım imgeler olmakta.

Gençlerimiz okuduklarını anlamakta ve kendilerini anlatmakta zorlanmaktadırlar…

Dil toplumu uluslaştıran, toplumu oluşturan bireyleri kaynaştıran bir iletişim aracıdır. Eğitim ve öğretimin anahtarıdır. Toplumun gelişmişliği dilin zenginliği ile ilintilidir. Sokakta konuşulan sözcük sayısı iki yüz elli sözcükse bireyler kendini anlatmakta zorlanacaktır. Altı yüz bin sözcük barındıran sözlüğümüzü düşündüğümüz de bu sayının düşünceleri anlatmakta yetersiz olduğu görünmektedir.

Toplumu gelişmiş ülkelerin seviyesine getirebilmenin yolu gelişmiş yetkin bir dil ile mümkündür…

Mustafa Kemal bu yüzden dil ve gelişimi üzerinde durmuştur. Savaş sırasında öğretmenlerle toplantılar yapmış, cumhuriyetin ilk yıllarında abeceyi değiştirmiştir.

Atatürk: “Bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek… Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz… Bunu yurtseverlik, ulus severlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun yüzde onu ancak okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmezse, bundan insan olanların utanması gerek” diyerek dil devriminin önemini belirtmiştir.

Gerçek gelecek sorunu dilin kaybedilmesidir. Bu günlere kadar bağımsız bir ulus olmamızın tek nedeni ses bayrağımızdır.

Dil Bayramımız Kutlu olsun…

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın seslenişi ile,

Türkçe ağacından üç elma düştü

Biri bu yazıyı yazana,

Biri Türkçeye emek verene,

Biri Türkçe okuyup yazana..

26 EYLÜL 2022 – ATAŞEHİR

reklam
BENZER KONULAR
reklam
reklam